Algemene Voorwaarden MaikelVE Group

De volgende Algemene Voorwaarden van MaikelVE Group gelden vanaf 12 juni 2019 voor alle bestaande en nieuwe klanten.
Laatste wijziging: 27 mei 2019

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch).
MaikelVE Group: MaikelVE Group, gevestigd te Blaesenbergstraat 98 2/2, 1800 Vilvoorde in België. Ingeschreven in de KBO met nummer 0717.777.432.
Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke- of rechtspersoon die zich op de Website heeft geregistreerd.
Registratie: het volledig invullen van het op de Website aanwezige registratieformulier waardoor het mogelijk wordt van de Diensten van MaikelVE gebruik te maken.
Website: www. en alle overige sites die onder de naam van MaikelVE Group geregistreerd staan.
Klant: de Gebruiker met wie MaikelVE Group een overeenkomst heeft gesloten en/of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan Diensten aan deze partij worden geleverd.
Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen MaikelVE Group en Klant. In het bijzonder het ‘realtime’ aanvragen van domeinnamen, waaronder, doch niet uitsluitend .eu domeinnamen en het aanvragen van een hostingpakket voor een website.
SIDN: De Stichting Internet Domeinnaam Registratie.

Mocht je na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

MaikelVE Group
Blaesenbergstraat 98 2/2
1800 Vilvoorde
België

Tel: +32 2 808 94 11
E-mail: ccare@maikelve.com

Menu